CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về xây dựng xã hội học tập, nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm học tập cộng đồng các phường quận Cầu Giấy năm 2021
Ngày đăng 30/03/2021 | 16:58  | View count: 45

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN