CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 30/3/2021 về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 01/04/2021 | 11:51  | View count: 39

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN