CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 27/04/2021 | 20:54  | View count: 976

Ngày 27/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Công điên số 03/CĐ-CT về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Xem nội dung chi tiết)

 

Công văn số 112-CV/TU ngày 27/4/2021 của Thành ủy Hà Nội.

Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội.