CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận
Ngày đăng 28/04/2021 | 17:54  | View count: 27

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN