CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 07/09/2021 | 14:54  | View count: 23

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN