CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của TTCP về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2030"
Ngày đăng 16/06/2022 | 14:16  | View count: 30

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN