CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN, ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022
Ngày đăng 18/10/2022 | 11:00  | View count: 25

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN