CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
Ngày đăng 28/10/2022 | 09:59  | View count: 28

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN