CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 02:40 PM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai "Ngày vi chất dinh dưỡng" năm 2020

Ngày đăng 22/05/2020 | 04:18 PM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Ngày đăng 19/05/2020 | 09:56 AM  | View count: 30
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 19/05/2020 | 09:52 AM  | View count: 35
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 15/05/2020 | 11:15 AM  | View count: 31
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo lịch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các phường năm 2020

Ngày đăng 12/05/2020 | 04:55 PM  | View count: 90
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN