CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 27/02/2019 | 03:00 PM  | View count: 65
Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019. ...

Kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 26/02/2019 | 09:44 AM  | View count: 11
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 22/02/2019 | 02:52 PM  | View count: 114
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội dung kế hoạch...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 02:56 PM  | View count: 31
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ...

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 02:44 PM  | View count: 35
Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nội vụ và cải cách...

Kế hoạch triển khai phát động chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:31 PM  | View count: 49
Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 19/02/2019 của Sở Y tế Hà Nội về triển khai phát động chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành...

Kế hoạch hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 09:36 AM  | View count: 62
Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019. ...

Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/02/2019 | 04:31 PM  | View count: 19
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 04:04 PM  | View count: 489
UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019....

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 03:58 PM  | View count: 556
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm...