CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)

Ngày đăng 10/12/2019 | 11:58 AM  | View count: 206
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

Ngày đăng 06/12/2019 | 01:59 PM  | View count: 95
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 05/12/2019 | 03:06 PM  | View count: 180
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 05/12/2019 | 01:04 PM  | View count: 32
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020

Ngày đăng 04/12/2019 | 01:02 PM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/11/2019 | 03:51 PM  | View count: 54
Xem nôi dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 20/11/2019 | 04:57 PM  | View count: 58
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN