CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 31/01/2019 | 03:10 PM  | View count: 68
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Kế hoạch công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019

Ngày đăng 31/01/2019 | 09:43 AM  | View count: 104
Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 31/01/2019 của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Cầu Giấy về công tác xóa mù chữ, phổ...

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Ngày đăng 30/01/2019 | 05:21 PM  | View count: 1040
Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU ngày 29/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “ Tuyên truyền về công tác biên giới...

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Ngày đăng 29/01/2019 | 05:36 PM  | View count: 845
Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW ngày 22/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “ Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế -...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ đô (03/3/1949 - 03/3/2019)

Ngày đăng 25/01/2019 | 09:51 AM  | View count: 288
Kế hoạch số 95-KH/QU ngày 25/01/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ...

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 25/01/2019 | 09:50 AM  | View count: 65
Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về triển khai thực hiện công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận. ...

Kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 24/01/2019 | 10:42 AM  | View count: 57
Kế hoạch số 44/KH-HDGDQP&AN ngày 24/01/2019 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Cầu Giấy về Kế hoạch công tác của Hội đồng...

Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 24/01/2019 | 10:18 AM  | View count: 76
Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận...

Kế hoạch triển khai công tác An toàn thực phẩm ngành Y tế Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 10:03 AM  | View count: 181
Kế hoạch số 294/KH-SYT ngày 21/01/2019 của Sở Y tế về triển khai công tác An toàn thực phẩm ngành Y tế Hà Nội năm 2019. Xem nội dung Kế...