CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2025

Ngày đăng 27/09/2019 | 09:56 AM  | View count: 60
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019

Ngày đăng 25/09/2019 | 10:05 AM  | View count: 152
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" - 04/10/2019

Ngày đăng 20/09/2019 | 05:25 PM  | View count: 48
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020

Ngày đăng 04/09/2019 | 10:24 AM  | View count: 43
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)

Ngày đăng 30/08/2019 | 09:37 AM  | View count: 28
Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động...