CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện kết luận của Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp số 96

Ngày đăng 08/03/2021 | 10:44 AM  | View count: 126
Nội dung kèm theo PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về phát triển giáo dục mầm non quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 03/03/2021 | 05:10 PM  | View count: 97
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về công tác thi đua, khen thưởng của quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 03/03/2021 | 05:07 PM  | View count: 101
Xem nội dung tại đây.   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức thực hiện các lớp đào tạo bồi dưỡng CBCCVC năm 2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 04:43 PM  | View count: 107
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 08/2/2021 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận Cầu Giấy lần thứ VI năm 2021

Ngày đăng 02/03/2021 | 04:30 PM  | View count: 57
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN