CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 03:20 PM  | View count: 44
Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về công tác an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn quận...

Kế hoạch kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 10/01/2019 | 09:29 AM  | View count: 100
Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy. ...

Công văn số 188-CV/BTGQU ngày 09/01/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc chỉ đạo, triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng 09/01/2019 | 08:58 AM  | View count: 305
Thực hiện Công văn số 1675-CV/BTGTU ngày 03/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận...

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 03:33 PM  | View count: 39
Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn quận năm...

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 03:30 PM  | View count: 223
Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 07/01/2019 của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Cầu...

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 02:09 PM  | View count: 431
Thực hiện Hướng dẫn số 70- HD/BTGTU ngày 14/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về việc “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ...

Kế hoạch hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 09:40 AM  | View count: 23
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019. Xem nội dung Kế hoạch tại đây ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 28/12/2018 | 04:53 PM  | View count: 54
Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn quận...

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày đăng 28/12/2018 | 09:27 AM  | View count: 30
Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Xem nội dung Kế hoạch tại đây ...