CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:37 AM  | View count: 326
Căn cứ Kế hoạch số 152-KH/TU và Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 05/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng...

Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngày đăng 09/08/2019 | 11:18 AM  | View count: 61
Xem nội dung Công văn tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Ngày đăng 29/07/2019 | 11:40 AM  | View count: 441
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 239-CV/BTGQU ngày 25/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Ngày đăng 26/07/2019 | 09:18 AM  | View count: 201
Xem nội dung Công văn tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Công văn số 238-CV/BTGQU ngày 24/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung Kế hoạch 115-KH/QU của Quận ủy

Ngày đăng 25/07/2019 | 04:40 PM  | View count: 231
Xem nội dung Công văn tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"

Ngày đăng 24/07/2019 | 11:31 AM  | View count: 86
Kế hoạch số 192/KH-HĐTĐKT ngày 23/7/2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Cầu Giấy về phát động phong trào "Cán bộ, công chức,...

Công văn số 237-CV/BTGQU ngày 23/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng trong năm 2019

Ngày đăng 24/07/2019 | 09:02 AM  | View count: 153
Xem nội dung Công văn tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY