CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:55 AM  | View count: 250
Công văn số 1067/BTTTT-TTCS ngày 27/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về...

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn quận giai đoạn 2019 - 2021

Ngày đăng 20/07/2019 | 09:56 AM  | View count: 40
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/07/2019 | 11:44 AM  | View count: 32
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

Ngày đăng 11/07/2019 | 08:37 AM  | View count: 104
Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 16/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm. Xem nội dung Quyết định tại...

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác dân số - KHHGĐ quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 04:43 PM  | View count: 41
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN