CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2019 | 08:58 AM  | View count: 34
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Ngày đăng 30/06/2019 | 08:49 AM  | View count: 34
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019

Ngày đăng 29/06/2019 | 05:13 PM  | View count: 34
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật đặc xá năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/06/2019 | 11:11 AM  | View count: 86
Xem nội dung Quyết định tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04/10/2019

Ngày đăng 26/06/2019 | 02:34 PM  | View count: 37
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/06/2019 | 02:27 PM  | View count: 33
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN