CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)

Ngày đăng 25/06/2019 | 10:01 AM  | View count: 358
Hướng dẫn số 49-HD/BTG ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" (16/7/1999 - 16/7/2019)

Ngày đăng 25/06/2019 | 09:45 AM  | View count: 250
Hướng dẫn số 48-HD/BTG ngày 24/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu...

Kế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại phường" trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2020

Ngày đăng 21/06/2019 | 04:59 PM  | View count: 35
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh trên địa bàn quận

Ngày đăng 21/06/2019 | 10:11 AM  | View count: 316
Hướng dẫn số 46-HD/BTG ngày 20/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên hệ thống...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Ngày đăng 21/06/2019 | 09:35 AM  | View count: 169
Hướng dẫn số 47-HD/BTG ngày 20/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt...