CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Chào Năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ngày đăng 14/12/2018 | 12:02 AM  | View count: 179
Thực hiện Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 07/12/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động trang...

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 11/12/2018 | 11:50 AM  | View count: 99
Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 11/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân bảo vệ an...

Kế hoạch "tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/12/2018 | 03:25 PM  | View count: 1633
Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/BTGTU ngày 19/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong...

Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Ngày đăng 07/12/2018 | 11:47 AM  | View count: 49
Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm...

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31-10-2018 của BTV Thành ủy về Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày đăng 05/12/2018 | 03:58 PM  | View count: 1421
Thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/BTU ngày 16-11-2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày...

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2018

Ngày đăng 04/12/2018 | 06:32 PM  | View count: 433
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của quận Cầu Giấy năm 2018, Ban Tuyên...

Công văn số 5944/UBND-KT ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:12 AM  | View count: 37
Xem nội dung Công văn tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/11/2018 | 10:45 AM  | View count: 190
Với mục tiêu tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, những người dễ tổn thương, người...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI)

Ngày đăng 29/11/2018 | 09:06 AM  | View count: 41
Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Thành ủy Hà Nội về Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI). Xem nội...

Kế hoạch điều tra xã hội học đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 27/11/2018 | 11:42 AM  | View count: 48
Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND quận Cầu Giấy về điều tra xã hội học đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách...