CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/01/2021 | 09:50 AM  | View count: 52
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:19 PM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 09:59 AM  | View count: 26
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 08:08 AM  | View count: 63
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 31/12/2020 | 05:34 PM  | View count: 16
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 31/12/2020 | 05:05 PM  | View count: 136
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng 31/12/2020 | 02:10 PM  | View count: 101
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực người có công và xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:30 AM  | View count: 104
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 04:30 PM  | View count: 2986
Xem nội dung Kế hoạch tại đây Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2020 quận Cầu Giấy, xem tại đây Phiếu đăng...