CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch điều tra xã hội học đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 27/11/2018 | 11:42 AM  | View count: 49
Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND quận Cầu Giấy về điều tra xã hội học đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách...

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày đăng 23/11/2018 | 02:15 PM  | View count: 176
Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 19-11-2018 của Thành ủy Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực...

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/11/2018 | 11:31 AM  | View count: 53
Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 21/11/2018 của UBND quận Cầu Giấy về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với UBND...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/11/2018 | 11:26 AM  | View count: 32
Kế hoạch số 235/KH-BCĐ ngày 21/11/2018 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về...

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

Ngày đăng 05/11/2018 | 11:16 AM  | View count: 201
Thực hiện Công văn số 1572-CV/BTGTU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc “Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn...

Công văn số 7423/STC-QLCS ngày 26/10/2018 của Sở Tài chính về việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:48 AM  | View count: 86
Xem nội dung Công văn tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/10/2018 | 09:26 AM  | View count: 70
Quyết định số 21/2018/NĐ-CP ngày 05/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin...

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày đăng 19/10/2018 | 02:18 PM  | View count: 106
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 18/10/2018 | 10:48 AM  | View count: 109
Thực hiện Kế hoạch số 2494/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Hà Nội về việc triển khai, thực hiện các dịch vụ...

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng 16/10/2018 | 05:09 PM  | View count: 315
Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các...