CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh trên địa bàn quận

Ngày đăng 21/06/2019 | 10:11 AM  | View count: 318
Hướng dẫn số 46-HD/BTG ngày 20/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giáo viên hệ thống...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Ngày đăng 21/06/2019 | 09:35 AM  | View count: 170
Hướng dẫn số 47-HD/BTG ngày 20/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt...

Kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)

Ngày đăng 18/06/2019 | 09:54 AM  | View count: 261
Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 17/6/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ...

Kế hoạch triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2019)

Ngày đăng 10/06/2019 | 04:51 PM  | View count: 38
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên toàn quận lần thứ IX năm 2019

Ngày đăng 08/06/2019 | 09:34 AM  | View count: 107
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 09:06 AM  | View count: 104
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 03/06/2019 | 09:30 AM  | View count: 170
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN