CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 23/12/2020 | 03:13 PM  | View count: 226
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Nghị quyết về việc phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/12/2020 | 11:53 AM  | View count: 199
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/12/2020 | 10:39 AM  | View count: 101
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 21/12/2020 | 09:38 AM  | View count: 119
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 04:37 PM  | View count: 90
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/12/2020 | 02:33 PM  | View count: 83
Xem nội dung tại đây HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

Ngày đăng 18/12/2020 | 11:32 AM  | View count: 62
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN