CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng 21/09/2021 | 03:54 PM  | View count: 20
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" năm 2021

Ngày đăng 17/09/2021 | 11:35 AM  | View count: 213
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Ngày đăng 28/08/2021 | 02:14 PM  | View count: 288
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 27/08/2021 | 02:48 PM  | View count: 47
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN