CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Gợi ý trả lời câu hỏi tình huống cuộc thi "Hòa giải viên giỏi"

Ngày đăng 30/05/2019 | 09:58 AM  | View count: 230
Xem tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Quyết định ban hành Thể lệ và Đề thi cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 09:54 AM  | View count: 97
Xem nội dung tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 09:52 AM  | View count: 177
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG TƯ PHÁP

Kế hoạch tập huấn kiến thức về công tác quản lý chất lượng vật tư và ATTP ngành nông nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 09:36 AM  | View count: 45
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 03:40 PM  | View count: 100
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 227-CV/BTGQU ngày 27/5/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận.

Ngày đăng 27/05/2019 | 04:30 PM  | View count: 484
Xem nội dung tại đây. BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/05/2019 | 10:04 AM  | View count: 420
Ngày 23/5/2019, UBND quận Cầu Giấy ban hành văn bản số 595/UBND-KT về việc nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại...

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 17/05/2019 | 09:40 AM  | View count: 47
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN