CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:17 AM  | View count: 401
Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018)

Ngày đăng 05/10/2018 | 09:33 AM  | View count: 66
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 04/10/2018 | 03:08 AM  | View count: 83
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày đăng 02/10/2018 | 09:39 AM  | View count: 172
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 28/09/2018 | 04:27 PM  | View count: 64
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thực hiện và thi đua hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/09/2018 | 04:31 PM  | View count: 171
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Hội thi "An toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể" năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 04:34 PM  | View count: 212
Xem nội dung kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 10:37 AM  | View count: 90
Thực hiện Văn bản số 7449/STNMT-CCB ngày 11/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động...

Thông báo kết quả giám sát hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 12/09/2018 | 01:11 PM  | View count: 71
Xem nội dung thông báo tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN