CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 17/05/2019 | 09:40 AM  | View count: 47
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phối hợp thả cá phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 06:09 PM  | View count: 114
Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-CCTS-GHPG ngày 21/3/2018 giữa Chi cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội về việc phối hợp...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)

Ngày đăng 09/05/2019 | 10:00 AM  | View count: 1635
Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Kế hoạch thí điểm quản lý và cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ATTP tại một số chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 29/04/2019 | 03:37 PM  | View count: 133
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai xây dựng tuyến phố bảo đảm vệ sinh môi trường 24/24h trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 25/04/2019 | 02:56 PM  | View count: 101
(Nội dung kèm theo) PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 03:58 PM  | View count: 182
Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn quận năm 2019. Xem...

Kế hoạch thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/04/2019 | 04:08 PM  | View count: 1089
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa...

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 04:03 PM  | View count: 169
Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông và Chương trình "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/04/2019 | 03:42 PM  | View count: 180
Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 17/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tuyên truyền An toàn giao thông và Chương trình "Vì An...