CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 31/08/2018 | 05:46 PM  | View count: 166
Để tạo cầu nối giúp cho người lao động và sinh viên trên địa bàn được tư vấn, tìm kiếm việc làm; đồng thời giúp cho các...

Kế hoạch tổ chức dạy nghề ngắn hạn năm 2018

Ngày đăng 31/08/2018 | 05:28 PM  | View count: 111
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào...

Kế hoạch tăng cường hoạt động đảm bảo An toàn thực phẩm dịp Lễ 2/9 và Tết Trung thu năm 2018

Ngày đăng 21/08/2018 | 02:12 PM  | View count: 96
Xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch ra quân cao điểm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Ngày đăng 17/08/2018 | 05:25 PM  | View count: 89
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận giám sát của Thường trực HĐND quận về tình hình thu thuế, thu ngân sách và xử lý nợ đọng trên địa bàn quận

Ngày đăng 17/08/2018 | 01:08 PM  | View count: 51
Xem nội dung thông báo tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày đăng 17/08/2018 | 09:38 AM  | View count: 58
Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và...

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 16/08/2018 | 05:03 PM  | View count: 79
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc Methanol

Ngày đăng 15/08/2018 | 03:22 PM  | View count: 115
Xem nội dung Công văn tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cầu Giấy

Ngày đăng 14/08/2018 | 05:40 PM  | View count: 64
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN