CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em quận Cầu Giấy

Ngày đăng 14/08/2018 | 05:38 PM  | View count: 84
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Hội đồng Văn hóa - Thể dục thể thao quận Cầu Giấy

Ngày đăng 14/08/2018 | 05:35 PM  | View count: 81
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai quận Cầu Giấy

Ngày đăng 13/08/2018 | 05:33 PM  | View count: 60
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày đăng 13/08/2018 | 10:52 AM  | View count: 163
Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 07/8/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết...

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quận Cầu Giấy

Ngày đăng 10/08/2018 | 05:31 PM  | View count: 56
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 10/08/2018 | 05:28 PM  | View count: 197
Xem nội dung Quyết định tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

Ngày đăng 10/08/2018 | 11:30 AM  | View count: 76
Căn cứ Kế hoạch số 287/KH-SVHTT ngày 08/8/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các hoạt động trang trí,...

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 11:12 AM  | View count: 112
Thiết thực chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đồng thời đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu thể thao, tạo ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng 01/08/2018 | 01:02 PM  | View count: 126
Thực hiện Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công ...