CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 22/10/2020 | 02:42 PM  | View count: 62
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 19/10/2020 | 02:41 PM  | View count: 60
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN