CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn “Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)”

Ngày đăng 17/04/2019 | 05:03 PM  | View count: 1086
Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGQU ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “ Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế lao động; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:36 PM  | View count: 78
Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ...

Thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:50 AM  | View count: 874
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:45 AM  | View count: 844
Thực hiện văn bản 606/UBND-KT ngày 18/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các...

Công văn số 209-CV/BTG ngày 01/4/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 4/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 05:00 PM  | View count: 3733
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban Tuyên...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:13 AM  | View count: 864
Thực hiện Văn bản số 1884/STNMT-TNN ngày 15/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng...

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:23 PM  | View count: 1872
Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi Xem nội dung Quyết...