CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 15/10/2020 | 08:41 AM  | View count: 67
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên địa bàn quận

Ngày đăng 09/10/2020 | 03:09 PM  | View count: 132
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện nộp thuế điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên địa bàn quận

Ngày đăng 08/10/2020 | 08:54 AM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác "Người giữ màu dân tộc"

Ngày đăng 07/10/2020 | 02:23 PM  | View count: 110
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN