CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai dịch vụ công mức độ 4 cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 27/07/2018 | 10:21 PM  | View count: 38
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức môn Đấu kiếm, Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Ngày đăng 25/07/2018 | 03:55 PM  | View count: 54
Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)

Ngày đăng 20/07/2018 | 06:15 PM  | View count: 60
Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-SVHTT ngày 11/6/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động trang trí tuyên...

Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/07/2018 | 01:22 PM  | View count: 210
Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/07/2018 | 01:18 PM  | View count: 412
Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên...

Tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/07/2018 | 10:33 PM  | View count: 161
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định ban hành bộ tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/07/2018 | 06:31 PM  | View count: 196
Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ tiêu chí chấm điểm công tác An...

Thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại cuộc họp ngày 08/6/2018

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:36 PM  | View count: 53
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 11/07/2018 | 10:34 AM  | View count: 530
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-BCĐ ngày 18/6/2018 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố về triển khai kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục...