CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị số 23-CT/QU ngày 05/3/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:33 AM  | View count: 616
Hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trên địa bàn Hà Nội, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy...

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:33 PM  | View count: 116
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 03:17 PM  | View count: 202
Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội...

Công văn số 200-CV/BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 3/2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 10:40 AM  | View count: 529
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban...

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 27/02/2019 | 03:14 PM  | View count: 85
Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính...

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 27/02/2019 | 03:00 PM  | View count: 96
Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019. ...

Kế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 26/02/2019 | 09:44 AM  | View count: 40
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 22/02/2019 | 02:52 PM  | View count: 213
Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội dung kế hoạch...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 02:56 PM  | View count: 58
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ...