CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin truyền thông"

Ngày đăng 10/07/2018 | 10:30 PM  | View count: 38
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

Ngày đăng 06/07/2018 | 04:29 PM  | View count: 129
Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành...

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày đăng 02/07/2018 | 03:43 PM  | View count: 98
Xem nội dung Quyết định tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng 28/06/2018 | 03:47 PM  | View count: 53
Căn cứ K ế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai...

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 28/06/2018 | 03:37 PM  | View count: 129
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội...

Quyết định về việc ban hành bộ câu hỏi, thể lệ và quy chế Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 27/06/2018 | 10:40 PM  | View count: 133
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày đăng 22/06/2018 | 10:39 AM  | View count: 520
Căn cứ Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về việc hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy...

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận Cầu Giấy khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 21/06/2018 | 09:00 AM  | View count: 755
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận

Ngày đăng 20/06/2018 | 10:51 PM  | View count: 140
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN