CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 02:44 PM  | View count: 172
Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nội vụ và cải cách...

Kế hoạch triển khai phát động chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:31 PM  | View count: 85
Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 19/02/2019 của Sở Y tế Hà Nội về triển khai phát động chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn thành...

Kế hoạch hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 09:36 AM  | View count: 105
Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019. ...

Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/02/2019 | 04:31 PM  | View count: 53
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 04:04 PM  | View count: 772
UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019....

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 03:58 PM  | View count: 810
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm...

Trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 03:48 PM  | View count: 1009
UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về trọng tâm công tác tư pháp năm 2019. Theo đó, sẽ tập trung thực hiện đồng...

Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 31/01/2019 | 03:10 PM  | View count: 114
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Kế hoạch công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019

Ngày đăng 31/01/2019 | 09:43 AM  | View count: 188
Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 31/01/2019 của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Cầu Giấy về công tác xóa mù chữ, phổ...