CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2020-2021

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:04 AM  | View count: 81
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 09:01 AM  | View count: 26
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch xây dựng vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 14/09/2020 | 11:17 AM  | View count: 81
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN