CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Ngày đăng 30/01/2019 | 05:21 PM  | View count: 1633
Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU ngày 29/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “ Tuyên truyền về công tác biên giới...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ đô (03/3/1949 - 03/3/2019)

Ngày đăng 25/01/2019 | 09:51 AM  | View count: 540
Kế hoạch số 95-KH/QU ngày 25/01/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Thủ...

Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 24/01/2019 | 10:18 AM  | View count: 104
Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện Đề án quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây tại quận...

Kế hoạch triển khai công tác An toàn thực phẩm ngành Y tế Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 10:03 AM  | View count: 242
Kế hoạch số 294/KH-SYT ngày 21/01/2019 của Sở Y tế về triển khai công tác An toàn thực phẩm ngành Y tế Hà Nội năm 2019. Xem nội dung Kế...

Kế hoạch tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:27 AM  | View count: 364
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi -...

Kế hoạch gắn biển các tuyến phố Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:16 AM  | View count: 183
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một...

Hướng dẫn bán giá điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công thương

Ngày đăng 18/01/2019 | 05:05 AM  | View count: 217
Công văn số 173/SCT-QLNL ngày 11/01/2019 của Sở Công thương về việc hướng dẫn bán giá điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT...

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Kế hoạch về mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố

Ngày đăng 18/01/2019 | 04:57 AM  | View count: 362
Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Kế hoạch về mở đợt cao điểm...

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày đăng 16/01/2019 | 04:28 PM  | View count: 50
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN