CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh quận Cầu Giấy năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 07/06/2018 | 11:10 AM  | View count: 49
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/06/2018 | 11:49 AM  | View count: 50
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/06/2018 | 11:44 AM  | View count: 51
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 06/06/2018 | 09:41 AM  | View count: 66
Xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 05/06/2018 | 11:00 AM  | View count: 609
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 của Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về việc chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa...

Kế hoạch hành động phát triển thương mại điện tử trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 11:07 AM  | View count: 55
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định kiện toàn Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm quận Cầu Giấy

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:43 PM  | View count: 34
Xem nội dung Quyết định tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em và phổ cập bơi hè 2018

Ngày đăng 01/06/2018 | 03:18 PM  | View count: 125
Thực hiện Kế hoạch số 1268/KH-BVHTTDL ngày 30/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 184/KH-SVHTT ngày 28/5/2018 của Sở Văn hóa...

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 11:01 AM  | View count: 42
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch vận động tài chính, hỗ trợ, phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 09:46 AM  | View count: 52
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-BVĐTC ngày 05/4/2018 của Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Thành phố Hà Nội...