CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch vận động tài chính, hỗ trợ, phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2018

Ngày đăng 30/05/2018 | 09:46 AM  | View count: 54
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-BVĐTC ngày 05/4/2018 của Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Thành phố Hà Nội...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 05:01 PM  | View count: 45
Thực hiện hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại văn bản số 3698/STNMT-CCBVMT ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc tổ chức...

Thông báo Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ngày đăng 17/05/2018 | 05:48 PM  | View count: 202
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và...

Triển khai thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng

Ngày đăng 11/05/2018 | 05:03 PM  | View count: 62
Xem nội dung Công văn tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát động Cuộc vận động sáng tác Thơ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước năm 2018, kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:39 PM  | View count: 70
Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng,...

Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 09/05/2018 | 11:05 AM  | View count: 46
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 03/05/2018 | 10:52 AM  | View count: 63
Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa...

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2018 | 11:08 AM  | View count: 74
Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý...

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố

Ngày đăng 27/04/2018 | 10:45 AM  | View count: 79
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến...