CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 22/07/2020 | 10:24 AM  | View count: 134
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Ngày đăng 15/07/2020 | 03:13 PM  | View count: 365
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/07/2020 | 03:01 PM  | View count: 311
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của quận Cầu Giấy

Ngày đăng 06/07/2020 | 02:55 PM  | View count: 314
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/07/2020 | 02:50 PM  | View count: 264
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 06/07/2020 | 02:45 PM  | View count: 185
Xem nội dung tại đây HĐND QUẬN CẦU GIẤY