CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức thực hiện các lớp đào tạo bồi dưỡng CBCCVC năm 2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 04:43 PM  | View count: 196
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 08/2/2021 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận Cầu Giấy lần thứ VI năm 2021

Ngày đăng 02/03/2021 | 04:30 PM  | View count: 107
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021

Ngày đăng 26/02/2021 | 03:15 PM  | View count: 124
(Nội dung kèm theo) BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch số 64/KH-UBNd ngày 24/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về An toàn lao động, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:30 PM  | View count: 258
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN