CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 20/03/2020 | 11:27 AM  | View count: 16
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 20/03/2020 | 10:08 AM  | View count: 85
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/03/2020 | 10:06 AM  | View count: 76
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Ngày đăng 19/03/2020 | 10:04 AM  | View count: 116
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/03/2020 | 10:02 AM  | View count: 19
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Ngày đăng 18/03/2020 | 11:30 AM  | View count: 13
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 12/03/2020 | 10:31 AM  | View count: 241
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ