CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)

Ngày đăng 18/06/2019 | 09:54 AM  | View count: 64
Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 17/6/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ...

Kế hoạch triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2019)

Ngày đăng 10/06/2019 | 04:51 PM  | View count: 6
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên toàn quận lần thứ IX năm 2019

Ngày đăng 08/06/2019 | 09:34 AM  | View count: 37
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 09:06 AM  | View count: 30
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 quận Cầu Giấy năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 03/06/2019 | 09:30 AM  | View count: 41
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 03/06/2019 | 09:25 AM  | View count: 23
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN