CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 01/06/2021 | 05:16 PM  | View count: 41
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới" quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 01/06/2021 | 05:14 PM  | View count: 40
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 01/06/2021 | 05:07 PM  | View count: 45
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2022

Ngày đăng 31/05/2021 | 04:58 PM  | View count: 25
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước tổ dân phố trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 04:55 PM  | View count: 11
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN