CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 11:00 AM  | View count: 196
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 28/02/2020 | 03:09 PM  | View count: 100
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 28/02/2020 | 02:06 PM  | View count: 98
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn đảm bảo điều kiện phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 26/02/2020 | 09:14 AM  | View count: 40
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 20/02/2020 | 10:14 AM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 02:11 PM  | View count: 9
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác CCHC năm 2020 tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:48 AM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 -2025" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:39 AM  | View count: 3
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN