CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:36 PM  | View count: 320
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)

Ngày đăng 12/02/2020 | 02:42 PM  | View count: 366
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/02/2020 | 09:34 AM  | View count: 321
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 10/02/2020 | 09:46 AM  | View count: 150
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 06/02/2020 | 04:26 PM  | View count: 155
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/02/2020 | 08:33 AM  | View count: 101
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:25 AM  | View count: 116
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ngày đăng 03/02/2020 | 09:40 AM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ngày đăng 01/02/2020 | 02:32 PM  | View count: 221
Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ...

Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:56 PM  | View count: 159
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN