CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn “Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)”

Ngày đăng 17/04/2019 | 05:03 PM  | View count: 714
Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGQU ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “ Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm...

Công văn số 215/CV-BTGQU ngày 16/4/2019 về việc tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:50 PM  | View count: 447
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp, giải...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế lao động; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:36 PM  | View count: 31
Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ...

Thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:50 AM  | View count: 633
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:45 AM  | View count: 586
Thực hiện văn bản 606/UBND-KT ngày 18/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các...

Công văn số 209-CV/BTG ngày 01/4/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 4/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 05:00 PM  | View count: 3541
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban Tuyên...

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 28/03/2019 | 05:16 AM  | View count: 1064
Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:13 AM  | View count: 524
Thực hiện Văn bản số 1884/STNMT-TNN ngày 15/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng...