CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:23 PM  | View count: 897
Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi Xem nội dung Quyết...

Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 15/03/2019 | 04:19 PM  | View count: 222
Kế hoạch số 101/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi quận Cầu Giấy về việc ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch...

Công văn số 204-CV/BTG ngày 10/3/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc thực hiện biên soạn và phát hành Bản tin "Thông tin nội bộ" quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 02:26 PM  | View count: 247
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Cầu Giấy về việc Biên soạn và phát...

Chỉ thị số 23-CT/QU ngày 05/3/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:33 AM  | View count: 396
Hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trên địa bàn Hà Nội, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy...

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:33 PM  | View count: 71
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 03:17 PM  | View count: 82
Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội...

Công văn số 200-CV/BTG ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc định hướng tuyên truyền tháng 3/2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 10:40 AM  | View count: 376
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Quận Cầu Giấy năm 2019. Ban...

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính năm 2019 tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 27/02/2019 | 03:14 PM  | View count: 46
Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về công tác cải cách hành chính...

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 27/02/2019 | 03:00 PM  | View count: 65
Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2019. ...