CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 08/01/2020 | 02:39 PM  | View count: 86
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 06/01/2020 | 02:42 PM  | View count: 108
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của UBND quận Cầu Giấy

Ngày đăng 04/01/2020 | 10:54 AM  | View count: 42
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

Ngày đăng 27/12/2019 | 03:04 PM  | View count: 711
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý - năm 2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 25/12/2019 | 09:25 AM  | View count: 53
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN