CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thông tin công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 02:36 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất

Ngày đăng 23/06/2020 | 03:42 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ 

Thông tin bản công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất

Ngày đăng 04/06/2020 | 04:58 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công bố sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 01/2020

Ngày đăng 20/01/2020 | 04:58 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Công bố sản phẩm: Tôm nõn (Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuân)

Ngày đăng 06/12/2018 | 06:20 PM
Xem tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công bố sản phẩm: Nõn bề bề thịt (Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuân)

Ngày đăng 06/12/2018 | 06:14 PM
Xem tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách cập nhật các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận (Tính đến ngày 14/8/2018)

Ngày đăng 14/08/2018 | 03:02 AM
Danh sách cập nhật các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận tính đến ngày 14/8/2018 (Thực hiện Đề án...

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện

Ngày đăng 01/08/2018 | 10:56 AM
Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện (Thực hiện Đề án...

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện (Logo)

Ngày đăng 04/06/2018 | 01:08 AM
Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện (Tính đến ngày...

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được cấp biển nhận diện (Logo)

Ngày đăng 31/03/2018 | 04:32 PM
Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được cấp biển nhận diện (Thực hiện Đề...