CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Công bố sản phẩm: Tôm nõn (Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuân)

Ngày đăng 06/12/2018 | 06:20 PM
Xem tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công bố sản phẩm: Nõn bề bề thịt (Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuân)

Ngày đăng 06/12/2018 | 06:14 PM
Xem tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Mẫu số 01 - Bản tự công bố sản phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm)

Ngày đăng 22/08/2018 | 11:21 AM
Xem nội dung Biểu mẫu tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Danh sách cập nhật các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận (Tính đến ngày 14/8/2018)

Ngày đăng 14/08/2018 | 03:02 AM
Danh sách cập nhật các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận tính đến ngày 14/8/2018 (Thực hiện Đề án...

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện

Ngày đăng 01/08/2018 | 10:56 AM
Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện (Thực hiện Đề án...

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện (Logo)

Ngày đăng 04/06/2018 | 01:08 AM
Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện (Tính đến ngày...

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được cấp biển nhận diện (Logo)

Ngày đăng 31/03/2018 | 04:32 PM
Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận Cầu Giấy đã được cấp biển nhận diện (Thực hiện Đề...