CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện
Ngày đăng 01/08/2018 | 10:56

Danh sách các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận đã được cấp biển nhận diện (Thực hiện Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội")

Xem danh sách Tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN