CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Danh sách cập nhật các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận (Tính đến ngày 14/8/2018)
Ngày đăng 14/08/2018 | 03:02

Danh sách cập nhật các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận tính đến ngày 14/8/2018 (Thực hiện Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội")

Xem danh sách tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN