CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

26/12/2018 | 04:05 PM
Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận năm 2019. ...

Công khai điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017

26/12/2018 | 03:45 PM
Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách quận Cầu...

Công khai thuyết minh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

26/11/2018 | 09:37 AM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2018

13/07/2018 | 06:15 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017

29/06/2018 | 06:05 PM
Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm...