CUỘC THI TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông báo triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”
Ngày đăng 19/08/2019 | 13:31  | View count: 341

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”; Quyết định số 3902/QĐ-BTC ngày 19/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”; Công văn số 2473/STP-PBGDPL ngày 22/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”, UBND quận Cầu Giấy thông báo triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” cụ thể như sau:

- Hình thức thi: trực tuyến 

- Địa chỉ tham gia cuộc thi tại đây

 

- Thể lệ, Bộ câu hỏi và các thông tin hướng dẫn cuộc thi được đăng tải trên Website của cuộc thi: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/

- Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 16/9/2019.

Khi tham gia cuộc thi, người dự thi phải thực hiện đủ 02 phần: Thi trắc nghiệm và tự luận;

+ Phần thi trắc nghiệm: Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng 40 câu hỏi, thời gian tối đa là 60 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi;

+ Phần thi tự luận: Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ;

Thời gian gửi bài tự luận: Sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm, người dự thi có thể gửi phần thi tự luận ngay hoặc gửi sau nhưng phải đảm bảo gửi trước 17h00 ngày 16/9/2019 (người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx, .pdf, .jpeg).

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN