CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018
Ngày đăng 27/03/2018 | 01:00  | View count: 394

Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 161/KHLT/UBND-UBMTTQ, ngày 12/01/2018 của Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từ ngày 01/02/2018 đến ngày 10/3/2018, 285/285 tổ dân phố của 8 phường trên địa bàn quận đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân theo đúng yêu cầu nội dung, tiến độ đề ra. 

HN đại biểu nhân dân tại tổ dân phố 10 phường Nghĩa Tân

Các hội nghị tại tổ dân phố được tổ chức trang trọng, tiết kiệm với khoảng 19.390 lượt đại biểu tham dự và 1.385 ý kiến tham gia phát biểu (mỗi hội nghị ở tổ dân phố có từ 5-6 ý kiến tham gia). Các ý kiến tập trung đi sâu bàn các giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đaị đa số các ý kiến đều đúng trọng tâm, bàn sâu về xây dựng đời sống văn hoá, xác định những giải pháp thực hiện; tham góp vào việc chỉnh trang đô thị, xây dựng Người Hà Nội “Thanh lịch - Văn minh”, những vấn đề dân sinh bức xúc… Các ý kiến thể hiện ý thức trách nhiệm, thiết thực, cụ thể của nhân dân sát với tình hình thực tế ở từng tổ dân phố.

HN đại biểu nhân dân phường Trung Hòa ngày 09/3/2018

Từ ngày 10/3 đến ngày 31/3/2018, các phường trên địa bàn quận sẽ tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân ở phường theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 27/3/2018, trên địa bàn quận đã có 5/8 phường tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân phường. Mỗi hội nghị có khoảng 200 đại biểu tham dự, thành phần gồm đại diện các Chi bộ Đảng, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, đại diện hộ gia đình, đại biểu cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường. Các Hội nghị được tổ chức theo đúng nội dung yêu cầu, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và thiết thực, thống nhất quy trình tổ chức. Đặc biệt, việc chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu nhân dân ở các tổ dân phố, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường và ý kiến tham gia phát biểu của đại biểu nhân dân đóng góp tại Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, đúng trọng tâm, đúng nội dung, đảm bảo mục tiêu của Hội nghị đã đề ra. Các ý kiến thể hiện tinh thần xây dựng, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”, chỉnh trang đô thị, đường phố, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu đạt các chỉ tiêu xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trong năm 2018 cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương có hiệu quả.

Từ nay tới ngày 31/3/2018, các phường còn lại sẽ tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân phường đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra. Những kết quả đạt được đã thể hiện trách nhiệm của nhân dân quận trong việc xây dựng quận Cầu Giấy văn minh hiện đại, góp phần xây dựng và gìn giữ Thủ đô nghìn năm văn hiến, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, Đất nước./.

Uỷ ban MTTQ quận Cầu Giấy