CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Ngày đăng 28/08/2018 | 17:11  | View count: 198

Sáng 28/8/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Chủ trì Hội nghị Đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Bùi Tuấn Anh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Qua 01 năm triển khai thực hiện, các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị của quận đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ chức, đơn vị đã tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình giải quyết cụ thể nhằm củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận. 

Công tác nắm tình hình dư luận xã hội được các Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng, kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Tại Hội nghị, có 9 ý kiến phát biểu từ các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị bày tỏ sự thống nhất cao với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 15 được nêu trong báo cáo. Đồng thời, kiểm điểm rõ những tồn tại, vướng mắc tại các phường, cơ quan, đơn vị và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành quận cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền phường để giải quyết các vấn đề dân sinh, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, giải quyết các vụ việc, không để phát sinh phức tạp trên địa bàn; cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp, những nơi có những vấn đề dân sinh, bức xúc chậm giải quyết...

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY