CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận Cầu Giấy 9 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 21/09/2018 | 17:08  | View count: 274

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn Quận. Kinh tế của Quận tiếp tục phát triển, dịch vụ, thương mại tăng 15,81%; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,071%; giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 14%. Thu ngân sách ước đạt 5.037,000 tỷ đồng, đạt 60% dự toán Thành phố giao. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được giữ vững, là năm thứ 10 liên tiếp quận Cầu Giấy dẫn đầu Thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT, đạt 195 giải và 11 huy chương tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, cấp Quốc gia và Quốc tế các môn văn hóa - khoa học; Triển khai chương trình phổ cập bơi hè 2018 với sự tham gia của 485 học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai với nhiều hình thức phục vụ nhiệm vụ chính trị của Quận, Thành phố; Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố, niêm yết công khai tại 100% các di tích lịch sử, nhà họp tổ dân phố, nơi công cộng, niêm yết 126 bảng Quy tắc ứng xử tại phòng làm việc, chỉ đạo 100% các tổ dân phố hoàn thành việc tổ chức hội nghị tọa đàm về việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng; tổ chức thành công hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng”.

Duy trì các chương trình Quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em, công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống dịch, bệnh năm 2018, đặc biệt là tập trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược, đã kiểm tra 2.497 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử phạt 1.247 cơ sở với số tiền 2.907,2 triệu đồng, kiểm tra 172 cơ sở hành nghề y dược, xử phạt 12 cơ sở với số tiền 78,5 triệu đồng, đề nghị Thành phố xử phạt 04 cơ sở với số tiền 177 triệu đồng.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thăm và tặng quà 19.116 lượt đối tượng chính sách xã hội với số tiền 9.369 triệu đồng; tổ chức 23 đợt hiến máu, vận động được 3.899 đơn vị máu đạt 181% kế hoạch Thành phố giao.

Rà soát và triển khai các biện pháp trợ giúp các hộ cận nghèo và chống tái nghèo, tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm cho 4.671 lao động (đạt 81% kế hoạch); Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đưa 31/25 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc đạt 124% kế hoạch, 123/100 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm đạt 123% kế hoạch.

Tiếp tục triển khai và hoàn thành các dự án chuyển tiếp, các dự án được huy vốn năm 2018. Thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, ban hành 99 quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả đối với các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền là 872 triệu đồng, cấp 662 giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng tạm.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị - 2018”; Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giao dịch hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018-2020”. Tăng cường tiếp công dân, đối thoại, đặc biệt của lãnh đạo UBND quận, Chủ tịch UBND các phường; Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng và hoạt động của các cơ quan nội chính được chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tốt.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố TCCS Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong sạch vững mạnh. Quận ủy đã chủ động bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận, Thành phố, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt  thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp.

Chỉ đạo các cấp ủy, TCCS Đảng hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Chủ động nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; không để xảy ra hoạt động tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp không để hình thành các điểm nóng phát sinh trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/5/2014 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Tổ chức triển khai đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của quận. Trao tặng huy hiệu đảng cho 1.346 đồng chí từ 75, 70, 65, 60, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng (trong đó 75 năm có 01 đồng chí, 70 năm là 55 đồng chí)

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra; Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”.

Tập trung triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tình hình tôn giáo, đặc biệt đối với hoạt động tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”, “Đức chúa trời Mẹ” và hoạt động Lễ hội Đức Mẹ La Vang năm 2018…Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nghị quyết của cấp uỷ và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên; tham gia, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận. Chỉ đạo các ban công tác MTĐB tổ chức hội nghị chuẩn bị tiến tới Đại hội MTTQ các phường, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY