CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Ngày đăng 27/11/2018 | 11:06  | View count: 248

Sáng 27/11/2018, Ban Thường vụ Quận uỷ Cầu Giấy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tới gần 700 đồng chí là đội ngũ cán bộ chủ chốt Quận và toàn thể đảng viên của 06 đảng bộ, chi bộ (Đảng bộ Cơ quan Dân - Đảng quận, Đảng bộ UBND quận, Đảng bộ Công an quận, Đảng bộ Quân sự quận, Đảng bộ Nguyễn Siêu, Chi bộ trường THPT Yên Hòa) tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Cầu Giấy.

Đồng chí PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương

giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8

Tại hội nghị, đồng chí PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII gồm: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ biên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy yêu cầu, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp ủy, các TCCS Đảng cần nghiêm túc, khẩn trương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để quan điểm, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tế tạo sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; huy động sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của cả hệ thống chính trị; đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận từ nay đến cuối năm 2018 và những năm tiếp theo.

BAN TUYÊN GIÁO CẦU GIẤY