CÔNG TÁC ĐẢNG

Kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận Cầu Giấy năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 28/12/2018 | 16:57  | View count: 633

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; năm thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị . Mặc dù trong năm 2018, có những diễn biến phức tạp về tình hình chính trị của cả nước, tình hình của Thành phố và của Quận, với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Quận ủy đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các phòng, ban, ngành của quận để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung các chương trình, kế hoạch đã đề ra và đạt được nhiều kết quả.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận, Thành phố, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm. Tập trung triển khai công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các cấp ủy, TCCS Đảng, MTTQ các tổ chức chính trị xã hội để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn các cấp ủy TCCS Đảng, MTTQ và tổ chức CT-XH xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và Đất nước; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Chỉ đạo triển khai làm tốt công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng củng cố TCCS Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở vững mạnh. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V, sơ kết việc thực hiện 05 Chương trình công toàn khóa của Quận ủy (nhiệm kỳ 2015-2020). Xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-5-2014 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Triển khai thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy và UBKT các cấp. Thực hiện 02 cuộc giám sát và 01 cuộc kiểm tra chuyên đề của cấp ủy; chỉ đạo UBKT quận ủy và UBKT các cấp ủy tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư, ý kiến phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công dân; đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng.

Tập trung triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”; tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “dân vận chính quyền” trên địa bàn quận. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được mở rộng, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Dân vận ở khu dân cư. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận với đại diện doanh nghiệp, người lao động và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận năm 2018; chỉ đạo 8 phường tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, qua đó nắm bắt được tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời một số kiến nghị của nhân dân, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chính quyền Quận và cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, định hướng các hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH quận bám sát nghị quyết của cấp uỷ và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên; tham gia, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và của từng đơn vị. Quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp lễ, Tết; tích cực thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện, phòng chống các tệ nạn xã hội; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 - 2023); Đại hội MTTQ các phường chuẩn bị tiến tới Đại hội UBMTTQ quận nhiệm kỳ 2019-2024. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2018, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, hoàn thành Kế hoạch năm học 2017-2018 đạt 13/13 chỉ tiêu công tác (11 chỉ tiêu xuất sắc và 02 chỉ tiêu tốt), chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, đạt nhiều giải tại các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp. Năm học 2017-2018 là năm thứ 10 liên tiếp quận Cầu Giấy dẫn đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT. Ngành giáo dục tiếp tục được Trung ương và Thành phố ghi nhận và tặng thưởng 01 cờ thi đua Chính phủ, 01 cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 cờ thi đua Thành phố.

Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em, công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ suất sinh giảm 0,05‰ so với cùng kỳ năm 2017; Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,1% đạt 100% kế hoạch. Ngành y tế đã khám và chữa bệnh cho 34.233 lượt người, trong đó khám BHYT là 22.077 lượt người. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch sốt xuất huyết . Tổ chức được 27 đợt hiến máu, tiếp nhận 4.728 đơn vị máu, đạt 220% kế hoạch Thành phố giao. Tổng trị giá các hoạt động chữ thập đỏ đạt hơn 19 tỷ đồng. Tập trung quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Tặng quà 23.244 lượt đối tượng chính sách, xã hội với số tiền hơn 32,54 tỷ đồng và 14.460 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền 7,56 tỷ đồng. Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho 5.985 lao động.

Quận hiện đang triển khai thực hiện 110 dự án (17 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố, 93 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận), trong đó: 38 dự án chuẩn bị đầu tư, 55 dự án chuyển tiếp và thực hiện đầu tư (29 dự án đang thực hiện đầu tư, 26 dự án đã hoàn thành). Năm 2018 đã hoàn thành Xây dựng đường Trần Đăng Ninh kéo dài; Xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Quan Hoa; Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa.

Công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, trong năm 2018, số trường hợp xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự đô thị là 9.562 trường hợp, tổng số tiền phạt là 6,32 tỷ đồng; Quận cấp 863 GPXD và GPXD tạm. UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo giấy phép và quy hoạch. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện (72 trường hợp); cấp 3.997 giấy chứng nhận biển số nhà. Tăng cường công tác tuyên truyền về các quy định TTĐT - TTATGT - VSMT - PCCC, duy trì 8/8 Đội PCCC cơ sở tại 8 phường.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được giữ vững, đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 80%, đặc biệt không để xảy ra trọng án nghiêm trọng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1. Thực hiện tốt công tác Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” và các chỉ tiêu Nghị quyết Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận, 05 Chương trình công tác, các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá của quận (nhiệm kỳ 2015-2020). Chuẩn bị hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI vào năm 2020.

3. Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, xây dựng điểm các tuyến phố kiểu mẫu về văn minh đô thị để triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn quận.

4.  Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp lễ, tết và diễn ra các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quận và cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quận.

5. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận; quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm hạn chế các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất, đạo đức và lối sống; triển khai tích cực các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

6.  Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm của MTTQ quận nhiệm kỳ 2019-2024.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY