CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 01/03/2019 | 10:16  | View count: 277

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 04/01/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã xây dựng và triển khai Hướng dẫn số 827-HD/ĐU ngày 24/01/2019 về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 trong toàn Đảng bộ Khối.

Sáng ngày 01/3/2019, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019. Đến dự đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị đồng chí PGS-TS Lâm Quốc Tuấn - Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận đã được nghe đồng chí Báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019. Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị Học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019

Năm 2019 là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP QUẬN