CÔNG TÁC ĐẢNG

Thông báo thể lệ cuộc thi Sáng tác Văn học - Nghệ thuật về thành phố Hải Phòng năm 2018
Ngày đăng 05/03/2019 | 10:59  | View count: 334

Thực hiện Công văn số 1734-CV/BTGTU ngày 26/02/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về thành phố Hải Phòng".

Nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu, hỗ trợ nhau trong việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung, giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng nói riêng. Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường và cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến về thể lệ cuộc thi; đồng thời khuyến khích các tổ chức văn học - nghệ thuật, hội viên, những người yêu văn học, nghệ thuật tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi của thành phố Hải Phòng.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung thể lệ cuộc thi. Xem nội dung tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY