CÔNG TÁC ĐẢNG

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 11:55  | View count: 1042

Ngày 02/4/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Cầu Giấy tổ chức Lễ tổng kết và trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019.

Dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Văn Triển - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Trần Ánh Dương - QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Trịnh Giang Hương - Giám đốc Trung tâm BDCT quận cùng 123 học viên của lớp.

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2019 tổ chức từ ngày 27/3 - 02/4/2019 với sự tham dự của 123 đoàn viên, quần chúng ưu tú thuộc 20 TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Quá trình học tập tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các học viên đã được nghiên cứu 05 chuyên đề trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương điều chỉnh, biên soạn, và ban hành năm 2018: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để đảm bảo cho học viên nghiên cứu và tiếp thu tốt các nội dung học tập, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đã lựa chọn mời  giảng viên có phương pháp sư phạm tốt, uy tín, giàu kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành uỷ trực tiếp truyền đạt các bài học cho lớp.

Sau thời gian học tập theo đúng quy định, cuối khóa học 123/123 học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập. Kết quả, 100% học viên của lớp đã hoàn thành khoá bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, trong đó: 70/123 học viên đạt loại giỏi chiếm 57% (trong đó 20 học viên đạt loại xuất sắc = 16,3%); 46/123 học viên đạt loại Khá = 37,4% và 07 học viên xếp loại Trung bình = 5.6%.

Phát biểu định hướng, chỉ đạo, động viên tại buổi tổng kết lớp, đồng chí Phạm Văn Triển - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đánh giá cao kết quả học tập của lớp đã đạt được. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ khẳng định, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng các học viên bước đầu được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối, mục tiêu định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy cũng đề nghị các học viên sau khoá học cần tích cực, chủ động nghiên cứu, trang bị kiến thức về chính trị rộng hơn, sâu hơn, tự rèn luyện, trau dồi trình độ lý luận chính trị của bản thân trong công tác chuyên môn. Cũng tại Lễ bế giảng, các đồng chí đại biểu tham dự đã trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2019.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN