CÔNG TÁC ĐẢNG

Tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn quận Cầu Giấy”
Ngày đăng 03/04/2019 | 11:55  | View count: 497

Ngày 03 tháng 4 năm 2019 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Cầu Giấy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Trung tâm VHTT&TT Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tuyên truyền đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn quận Cầu Giấy”.

Đồng chí PGS-TS Lê Thị Bích Hồng - Nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Văn hóa và Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương

làm báo cáo viên tại Hội nghị

Ban tổ chức đã mời PGS-TS Lê Thị Bích Hồng - Nguyên Phó Vụ trưởng,  Vụ Văn hóa và Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương làm báo cáo viên, tham gia Hội nghị gồm có 350 đồng chí là Bí thư Chi bộ, cán bộ thư viện, cán bộ VHXH các phường, cán bộ phụ trách công tác thư viện tại các trường học trên địa bàn quận. Các đồng chí tham gia đã tích cực phát biểu trao đổi ý kiến, tham mưu đóng góp các mô hình xây dựng phong trào đọc sách tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đã hướng dẫn cho các cán bộ cơ sở một số kỹ năng cơ bản nhằm đẩy mạnh vai trò của Văn hóa đọc, nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, qua đó hình thành lối sống lành mạnh của nhân dân trên địa bàn góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của quận năm 2019.

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN