CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận Cầu Giấy khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận
Ngày đăng 09/04/2019 | 08:30  | View count: 577

Chiều ngày 08/4/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Cầu Giấy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và 72 học viên được quy hoạch dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong thời gian từ ngày 08/4 - 13/4/2019, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo Trung ương, Thành phố và của quận truyền đạt các chuyên đề tập trung vào các nội dung, như: Quản trị sự thay đổi; Công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Những vấn đề mới về công tác tư tưởng, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Công tác Dân vận và một số vấn đề về công tác Dân vận trong tình hình mới; Đổi mới nâng cao chát lượng công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, kinh nghiệm và những giải pháp đặt ra trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới nội dung phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hiện nay; Xây dựng chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Quận, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay; Công tác cải cách hành chính và kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế, quản lý đô thị của quận Cầu Giấy trong giai đoạn hiện nay; những nội dung cập nhật mới và những nội dung liên quan đến định hướng phát triển kinh tế- xã hội của quận…

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp cán bộ dự nguồn là chương trình quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đồng chí học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần chấp hành nghiêm nội quy và thời gian theo chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận tin tưởng với quyết tâm, cố gắng cao nhất trong tổ chức giảng dạy và học tập, lớp bồi dưỡng sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận trong giai đoạn mới.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY