CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin
Ngày đăng 09/05/2019 | 18:54  | View count: 493

Sáng ngày 09/5/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền về Luật tiếp cận thông tin. Tới dự Hội nghị, có đồng chí Lê Thị Thủy - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và gần 350 đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các phòng, ban chuyên môn UBND quận; các tổ chức chính trị - xã hội quận, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy, Bí thư chi bộ các phường; Báo cáo viên cấp quận; Cộng tác viên DLXH quận.

Báo cáo viên Tiến sỹ Nguyễn Quỳnh Liên - Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Bộ Tư pháp

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên - Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính, Bộ Tư pháp đã thông báo về nhiều nội dung của Luật tiếp cận thông tin gồm gồm 5 chương, 37 điều, quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Luật cũng xác định rõ nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin. Trong đó có nguyên tắc: mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Luật cũng quy định cụ thể thông tin người dân được tiếp cận và thông tin công dân không được tiếp cận. Theo đó, Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước; Thông tin công dân không được tiếp cận gồm: a. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này;  b. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ.

Luật cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước từ cơ quan hành pháp, tư pháp đến cơ quan lập pháp cung cấp thông tin cho công dân; đồng thời quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện khó khăn, để tạo thuận lợi cho công dân trong việc yêu cầu cung cấp thông tin và căn cứ vào thực tiễn nắm giữ thông tin của UBND cấp xã, Luật giao thêm trách nhiệm cho UBND cấp xã thực hiện việc cung cấp các thông tin do mình nhận được từ cơ quan khác.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY