CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 7/2019
Ngày đăng 05/07/2019 | 15:23  | View count: 406

Sáng ngày 05/7/2019, tại phòng họp Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ tháng 7/2019. Đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, Báo cáo viên Thành phố trực tiếp chủ trì hội nghị và các đồng chí đại diện UBKT Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội quận.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề DLXH phản ánh trong tháng 6/2019, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông… Đồng thời, định hướng các nội dung cần nắm bắt DLXH để cộng tác viên tập trung phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm trong tháng 7/2019.

Đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó trưởng Ban Tuyên giáo tóm tắt kết quả giải quyết DLXH tháng 6/2019

và định hướng một số nội dung tại hội nghị

Hội nghị đã có 07 ý kiến phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận trong tháng 6/2019 tập trung vào các nội dung như: Thành phố đã tạm dừng dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ thương mại ở công viên Cầu Giấy, việc chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, việc bầu tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2023, việc dừng phụ cấp đối với người tham gia các cấp Hội cơ sở…

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến và định hướng một số nội dung cần tập trung nắm bắt DLXH trong tháng 7/2019 như:

1. Về tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam…

2. Về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020.

3. Về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

4. Về việc tổ chức thi tuyển công chức khối Đảng - Đoàn thể năm 2019.

5. Về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY